environment-world-day-ecology-eco-plant-

BÆREDYGTIGHED / CO2 / DYREVELFÆRD

Vi er klar over at vores branche afsætter et stort CO2 aftryk i verden i dag.

 

Vi mener ikke at vi kan frelse verden alene, men har selvfølgelig gjort os nogle tanker omkring nutiden og fremtiden for kødindustrien og hvad vi kan bidrage med.

 

På verdensplan udgør Dansk kødindustri en meget lille andel af den samlede CO2 udledning, dette kombineret med at Dansk landbrug er nogle af verdens bedste til at udlede mindst muligt CO2 pr produceret kg kød.

 

Danmark skal forsætte den vej og eksportere den viden vi har opbygget til brug på et mere globalt plan. Det er den bedste måde vi kan bidrage på verdens plan.

 

Nok om de store globale tanker.

Det som vi i vores virksomhed allerede har gjort og fortsat gør i dag er en kombination af sund fornuft, sund økonomi og sund etik og holdning. Følgende mindre ændringer og forbedringer har vi gjort:

 • Sortering af affald: Vi sorterer vort affald i animalsk, plast, pap og brandbart affald.
   

 • Energi udnyttelse: Vi bruger vores overskudsvarme fra vores køle og frost anlæg til centralvarme.
   

 • Vand: Vi bruger så lidt vand som muligt dog med respekt for veterinære forhold. I 2020 fik vi installeret afkalkningsanlæg samt genvinding af kølevand til vores pakkemaskiner. Vi forventer en 40% reduktion af vandforbrug.
   

 • Strøm: Alle lyskilder er skiftet til lavenergipærer og lysrør. Vi undersøger i 2021 ligeledes om vi kan erstatte en del af vores elforbrug med solceller.
   

 • Kørsel: Trods tidens efterspørgsel på mindre daglige leverancer forsøger vi kontinuerligt at køre så få leverancer som muligt.
   

 • Emballage: Allerede for 8 år siden indførte vi et unikt emballagesystem der muliggør det for vore kunder at vælge den mest miljørigtige emballering for på den måde at spare på plastemballage. Dette system har været en stor succes og udbygges fortsat. De fleste af vores produkter leveres i genanvendelige plastkasser.

bass-coast-wind-farm-RYA5EZP_edited.jpg
velf_rdsgris_i_skoven_499x344.jpg

Dyrevelfærd

Dyrevelfærd og miljø går ikke altid hånd i hånd men det gør det hos os. Vore tilknyttede griseavlere producerer de smagsmæssigt bedste grise, fodret kun med dansk foder samt hvad de selv finder på markerne.

 

Vores velfærdskvæg bruges til afgræsning før de efter et godt liv bliver slagtet.

 

Se mere om vores dyrevelfærd her.