top of page

FØDEVARESIKKERHED

Information om Salmonella og Listeria

Er det naturligt at fødevarer indeholder bakterier?

Alle råvarer indeholder bakterier, Bakterier har stor betydning for vores fødevarer. Nogle bakterier kan være gavnlige i fødevareproduktionen, nogle kan fordærve fødevarer, og andre kan gøre forbrugerne syge

 

Hvordan vokser bakterier?

Antallet og typen af bakterier i en fødevare afhænger dels af hvilken type råvare, der er tale om, dels om de tilstedeværende bakteriers evne til at overleve eller opformere sig under behandlingen og forarbejdningen, eller i det færdige produkt.

 

Under forarbejdning og lagring udsættes fødevaren endvidere for forskellige temperaturforhold, ved varmebehandling, nedkøling og opbevaring.
 

Dette har sammen med fx ilt - forhold og pakkemetode stor betydning for hvilke bakterier, der kommer til at dominere det endelige produkt.

 

Typisk vil forarbejdning og tilberedning reducere antallet af bakterier i produktet. Fx nedsætter en varmebehandling antallet af bakterier betydeligt.

beef_03.jpg

Hvor kommer salmonella fra?

Salmonella findes udbredt i naturen og i dele af husdyrs-produktionen.
 

Dyr kan blive inficerede med Salmonella fra naturen, andre dyr eller via Kontamineret foder.
Salmonella inficerede dyr udvikler altid sygdommen, men forbliver oftest raske smittebærere.

 

Salmonella kan forekomme, i større eller mindre grad i en række fødevarer, især æg, fjerkræ, kød, tørrede samt upasteuriseret mælkeprodukter. Salmonella kan endvidere findes i fisk, skaldyr, vegetabilske fødevarer, som fx rå grønsager.
 

Typisk årsag til salmonella er utilstrækkelig varmebehandling eller kontamination via redskaber, kødsaft m.v.

• Salmonella kan vokse inden for temperaturområdet
+5 °C til +46 °C.
• Dræbes ved varmebehandling på75° C.
• Salmonella er ligeledes modstandsdygtig overfor nedfrysning. 


Hvor kommer Listeria fra?

Listeria er udbredt i jorden, på planter, i spildevand, og i tarmen hos dyr og mennesker, og kan forekomme i produktionsmiljøer på fødevarevirksomheder. 
 

Listeria findes i en lang række almindelige fødevarer. Det er især rå fødevarer, men det kan også være varmebehandlede fødevarer, der har fået bakterierne tilført efter varmebehandlingen.


Listeria kan være et problem ved fødevarer med lang holdbarhed ved køletemperatur. Man skal især være opmærksom på kødpålæg, koldrøget fisk, gravad fisk og bløde oste.

• Listeria kan vokse indenfor temperaturområdet +1° C til +45° C
• Opvarmning af kødprodukter til 75° C vil dræbe bakterien.

Må der være Listeria i fødevarer?

Ifølge Fødevarestyrelsens regler, må der være listeria i fastsatte grænse-værdier, i spiseklare fødevarer såsom pastasalater, kød pålæg og røget fisk i detail butikkerne.

 

Der må i spise klare fødevarer være 100 cfu/g i spiseklare produkter, når de ligger på hylderne i detail butikker, restauranter og supermarkeder.
 

Derimod må der ikke være Listeria i spiseklare fødevarer når de bliver opbevaret hos producenten.

 

Kilde: Fødevarestyrelsen

 

 

Hvad gør vi hos Gert Nielsen A/S?

Vi har som produktionsvirksomhed ansvaret for, at alle vores kunder får det bedste kød, af den højeste kvalitet, fri for bakterier og andre risici der kan gøre os syge.  Kontrol og analyser af fersk og forarbejdet kød, er en del af HACCP programmet.


HACCP er en internationalt anerkendt metode til at analysere produktionen og finde frem til risici, i forhold til fødevaresikkerheden, i den daglige drift. HACCP anvendes til opbygning af egenkontrolprogrammet, og er det basale element i certificerede kvalitetssystemer indenfor fødevaresikkerhed.

 

Vi handler kun med godkendte leverandører og stiller krav om høj kvalitet og standard, som grossist er det vores ansvar at sikrer de bedste produkter til vores kunder.

salami_01_edited.jpg
salami_02_edited.jpg

Hvordan sikrer vi vores kunder?

Vi opererer i moderne faciliteter, som gør det muligt at honorere de stadig større krav, der stilles til os af de offentlige myndigheder. Hos Gert Nielsen A/S undersøges alle trin i produktionen, fra råmaterialerne modtages til slutprodukterne forlader virksomheden.


Vi sikrer at vores personale er uddannet fagfolk, som er vant til at arbejde med fødevare og kender de høje krav til hygiejne ved forarbejdning af fødevare.

 

Vores kød bliver testet på Akkrediteret Laboratorium, som foregår med fastsatte frekvenser, i takt med de stigende krav til kvalitet, sikkerhed og kontrol, udtager vi i gennemsnit 1350 prøver pr. år.

 

Vi har desuden tilknyttet en ekstern fødevarekonsulent, som kommer på ugentligt kontrol besøg, og vi bliver løbende auditeret af fødevarestyrelsen, der kommer på uanmeldte kontrolbesøg 6 - 12 gange pr. år.


Som et led i vores kvalitetsstyring, hænder det at vi må foretage en tilbagekaldelse af et produkt. Dette kan skyldes fund af fremmedlegemer i produkter, mangelfuld mærkning eller fund af bakterier over et acceptabelt niveau, eller en tilbagekaldelse fra vores leverandør.

 

Sporbarheds-styring gør det muligt for os, at se nøjagtigt hvilke varer de enkelte kunder har modtaget. Vi kontakter kunderne personligt for hjemkaldelse, ligesom vi fremsender skrivelse til brug i kundernes egenkontrol.

Vi rådgiver altid vore kunder, som måtte ønske dette i forbindelse med en tilbagekaldelse.


Ovenstående er med til at sikre vores produkter og dermed dig som kunde.

bottom of page